En Ar

معرفی گروه علوم اجتماعی

در حال حاضر گروه متشکل از 4 رشته جامعه شناسی، تاریخ تشیع، حقوق و کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی است.

الف) رشته علوم اجتماعی در سال 1384 ایجاد گردیده است که پس از پذیرش دو ورودی یعنی 1384 و 1385، تا سال 1391 پذیرش دانشجو در آن معلق گردید.

     در حال حاضر جدود 80 دانشجو در این گرایش در مقطع کارشناسی مشغول به تحصیل­اند.

ب) رشته تاریخ تشیع در سال 1392 در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد گردید و در حال حاضر حدود 30 دانشجو  که 2 دانشجو خارجی در این گرایش و مقطع مشغول به تحصیل اند.

ج) رشته حقوق در سال 1396 در مقطع کارشناسی ایجاد گردیده و فعلاً حدود 50 نفر دانشجو در آن مشغول به تحصیل اند.

د) رشته مطالعات فرهنگی در سال 1395 در مقطع کارشناسی ارشد ایجاد گردیده و در حال حاضر 11 نفر دانشجو در آن مشغول به تحصیل اند.

 

اعضای هیأت علمی در رشته جامعه شناسی و مطالعات فرهنگی  3 نفر تمام وقت و یک نفر در حال جذب.

اعضای هیأت علمی در رشته تاریخ تشیع 3 نفر تمام وقت است.

اعضای هیأت علمی در رشته حقوق  3 نفر تمام وقت است.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها