En Ar

مدیر گروه علوم اجتماعی

دکتر یارمحمد قاسمی  
  • مرتبه علمي: دانشیار
  • مدرک تحصيلي:دکتری تخصصی
  • رشته تحصيلي: جامعه شناسی فرهنگی
  • گرايش تخصصي تحصيلي: جامعه شناسی فرهنگی
  • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: حوزه فرهنگ و اجتماع
  • ساعات حضور در دفتر گروه:16- 14 و12- 8

 


 
تلفن محل کار: 08459241638
دورنویس محل کار: 08459241600
Email: y.ghasemi@ilam.ac.ir
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها