En Ar

شورای آموزشی و پژوهشی

1-      دکتر سیاوش یاری، رییس دانشکده و رییس شورا، دکترای تخصصی  تاریخ

2-      دکتر رحمان ذبیحی، معاون آموزشی و دبیر شورا، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

3-      دکتریارمحمد قاسمی ، عضو شورا، دکترای تخصصی جامعه شناسی فرهنگی

4-      دکتر علیرضا شوهانی، عضو شورا، دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی

5-      دکتر یاسان الله پوراشرف ، عضو شورا، دکترای تخصصی مدیریت

6-      دکترطاهره افشار ، عضو شورا، دکترای تخصصی زبان انگلیسی

7-      دکتر مینا پاکزاد ، عضو شورا، دکترای تخصصی زبان و ادبیات عرب

8-      دکترعزیز مراسلی، عضو شورا، دکترای تخصصی اقتصاد

9-      دکترفرشاد سبزعلی پور ، عضو شورا، دکترای تخصصی حسابداری

10-    دکترمژگان صالحی پور ، عضو شورا، دکترای تخصصی تربیت بدنی

 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها