En Ar

اعضای هیات علمی گروه مدیریت

 • دکتر ياسان اله  پوراشرف
 • دانشيار (مديريت بازرگاني)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: بازاريابي
 • پست الکترونيک:
 • ادامه اطلاعات....


 • دکتر زينب طولابي
 • دانشيار (مديريت آموزشي)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: روش شناسي،رفتار در سازمان
 • پست الکترونيک: tolabi70@yahoo.com
 •  ادامه اطلاعات...

 

 • دکتر محمد تابان
 • دانشيار(مديريت منابع انساني )
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: روش تحقيق،استراتژيک،منابع انساني،رفتار
 • پست الکترونيک: taab1351@ut.ac.ir
 •  ادامه اطلاعات....

 

 • دکتر صيدمهدي  ويسه
 • دانشيار (مديريت منابع انساني)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: رفتار سازماني،کارآفريني،مديريت اسلامي
 • پست الکترونيک: amir7912000@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....
 •  

 

 • دکتر علي ياسيني
 • دانشيار (مديريت آموزشي)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: مديريت بر آموزش سازمانهاي دولتي
 • پست الکترونيک:a_yas1363@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 

 • دکتر اردشير شيري(مدير گروه )
 • دانشيار (مديريت منابع انساني)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: منابع انساني،رفتار سازماني
 • پست الکترونيک: shiri_ardeshir@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 

 • دکتر اسفنديار  محمدي
 • دانشيار (مديريت سياستگذاري)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: استراتژيک،مالي،بودجه
 • پست الکترونيک:esfand1970@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 

 • دکتر مهرداد نعمتي
 • استاديار(مديريت مالي)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: بورس،بانک و سرمايه گذاري
 • پست الکترونيک:mehrdad_neamati@yahoo.com
 • ادامه اطلاعات....

 

 • دکتر محمد  ايدي
 • استاديار(مديريت)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه:
 • پست الکترونيک:
 • ; ادامه اطلاعات....    

 

 •  دکتر جهانشا محمدزاده
 • دانشيار (روانشناسي)
 • زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •  پست الکترونيک:
 •   ادامه اطلاعات....

 

 

 
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها