En Ar

اعضای هیات علمی گروه ادبیات فارسی

 • دکتر محمدتقي جهاني (مدير گروه)
 •      استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک:
 •      ادامه اطلاعات....


 • دکتر حسن سلطاني
 •     استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک: 
 •      ادامه اطلاعات....

 

 

 • دکتر رحمان ذبيحي   
 •     دانشيار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک: 
 •      ادامه اطلاعات...
 •  

 

 • دکتر عليرضا شوهاني 
 •      دانشيار (زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه:  
 •      پست الکترونيک: 
 •      ادامه اطلاعات....
 •  

 

 • دکتر علي گراوند
 •      استاديار(زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک:
 •      ادامه اطلاعات....
 •  

 

 •     دکتر عليرضا  اسدي
 •     دانشيار (زبان و ادبيات فارسي)
 •      زمينه هاي پژوهشي مورد علاقه: 
 •      پست الکترونيک:
 •      ادامه اطلاعات....
 •  

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها