En Ar

دوره های آموزشی مرکز

دورة آموزشی فارسی این دوره برای افرادی مناسب است که می‌خواهند در دانشگاه‌های ایران ادامة تحصیل بدهند. در این دوره‌ها درکنار آموزش مهارت‌های شنیدن، خواندن، گفتگو و نوشتن، به دروس تخصصی هررشته در قالب آموزش فارسی پرداخته می‌شود.

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها