En Ar

اولین گروه دانشجویان کارشناسی ارشد بین المللی دانشگاه ایلام فارغ التحصیل شدند.

سه نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد رشته زبان و ادبیات فارسی در تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری با درجه عالی از پایان نامه های  خود دفاع کردند.


بررسی تطبیقی اسم و ضمیر در زبان فارسی و کردی کرمانجی (گویش بادینی)

توسط:پرور عبدالعزیز عمر              استاد راهنما:دکتر محمد‌تقی جهانی         استاد مشاور: دکتر علیرضا شوهانی

 

بررسی ضرب المثل های بکار رفته در دیوان توفیق احمد حمزه(پیر مرد) و تطبیق آنها با معادل فارسی

توسط:دیمن محمد صالح               استاد راهنما:دکتر محمد‌تقی جهانی         استاد مشاور: دکتر علیرضا شوهانی

 

تاثیر شعر سعدی بر شعر نالی

توسط:سمکو رحیم کریم          استاد راهنما:دکتر علیرضا شوهانی         استاد مشاور: دکتر رحمان ذبیحی

 دکتر حسین مهدی زاده معاون محترم پژوهشی با حضور در این جلسه ضمن تشکر از اعضای محترم هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی به دلیل تلاشی که در به ثمر رساندن این پایان نامه ها و انتخاب موضوعات خوب و اثربخششان، این موفقیت را به دانشجویان فارغ التحصیل تبریک گفته و برای آنها آرزوی موفقیت کرد.

اولين گروه دانشجويان کارشناسي ارشد بين المللي دانشگاه ايلام فارغ التحصيل شدند. اولين گروه دانشجويان کارشناسي ارشد بين المللي دانشگاه ايلام فارغ التحصيل شدند. اولين گروه دانشجويان کارشناسي ارشد بين المللي دانشگاه ايلام فارغ التحصيل شدند. اولين گروه دانشجويان کارشناسي ارشد بين المللي دانشگاه ايلام فارغ التحصيل شدند. اولين گروه دانشجويان کارشناسي ارشد بين المللي دانشگاه ايلام فارغ التحصيل شدند.
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها