En Ar

اداره امور آزمون ها

آقای علی کاکایی

رشته تحصیلی: علوم سیاسی

مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد

عنوان پست سازمانی: مسئول برگزای آزمونها

شماره تماس:

شماره داخلی: 285

آدرس: ایلام - بلوار پژوهش- بانگنجاب - دانشگاه ایلام_معاونت آموزشی- اداره آزمونها

شرح وظایف:

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها