En Ar

اعضائ هیات ممیزه دانشگاه در دور اول

دکتر طاهر علی محمدی

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: فقه و مبانی حقوق
 • سمت: رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام

 


دکتر رضا صحرایی

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: شیمی فیزیک
 • سمت: رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام

 


دکتر محمد علی اکبری

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: آموزش زبان انگلیسی
 • سمت: رئیس دانشگاه و رئیس هیات ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام

 


دکتر محمدعلی زلفی گل

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: شیمی آلی
 • سمت: نماینده وزیر علوم درهیأت ممیزه دانشگاه ایلام
 • دانشگاه محل خدمت: بوعلی سینا همدان

 


دکتر علی اکبر سبزی پرور

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: هواشناسی
 • سمت:عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: بوعلی سینا همدان

 


دکتر علی اصغر ساکی

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: دامپروری
 • سمت:عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: بوعلی سینا همدان

 


دکتر محمدحسین قبادی

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: مهندسی زمین شناسی
 • سمت:عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: بوعلی سینا همدان

 


دکتر عیسی نخعی

 • مرتبه علمي: استاد
 • رشته تحصیلی: مهندسی صنایع
 • سمت:عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه کردستان

 


دکتر شهریار عباسی

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
 • سمت:عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام

 


دکتر علی محمد بهرامی

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: آسیب شناسی دام
 • سمت:عضو حقیقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام

 


دکتر حسین مهدی زاده

 • مرتبه علمي: استادیار
 • رشته تحصیلی: تکنولوژی آموزشی
 • سمت:عضو حقوقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام

 


دکتر مظفر بگ محمدی

 • مرتبه علمي: استادیار
 • رشته تحصیلی: کامپیوتر
 • سمت:عضو حقوقی هیأت ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام

 


دکتر علی دانشفر

 • مرتبه علمي: دانشیار
 • رشته تحصیلی: شیمی تجزیه
 • سمت:عضو حقوقی هیأت ممیزه و دبیر هیات ممیزه
 • دانشگاه محل خدمت: دانشگاه ایلام
شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها