En Ar

آیین نامه ها،مقررات و بخشنامه ها

آيين نامه ها و شيوه نامه هاي جامع آموزشي به تفکيک مقطع تحصيلي

 

   کارشناسي

آيين نامه آموزشي 1391 به بعد 

آيين نامه آموزشي 1393

آيين نامه مهماني و انتقالي دانشجويان

آيين نامه کميسيون موارد خاص دانشگاه

آيين نامه کميسيون موارد خاص استاني 

   کارشناسي ارشد 

آيين‌نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته 88 به بعد (1394)

آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته  88 و ماقبل  (1373)

آيين‌نامه دوره کارشناسي ارشد ناپيوسته  88 و ماقبل  (1388)

   دکتري

آيين نامه فرصت مطالعاتي دانشجويان دوره دکتري

آيين نامه آزمون دوره دكتري نيمه متمركز

آيين‌نامه اجرايي کميسيون بررسي موارد خاص

آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخل

آيين‌نامه دوره دکترا 88 به بعد

آيين‌نامه دوره دکترا 88 و ماقبل

شيوه نامه مصاحبه وارزيابي داوطلبان ورود به دوره دکتري

شيوه نامه اجرايي آزمون جامع دوره دکتري

دستورالعمل پذيرش دانشجوي دوره دکتري پژوهش محور ويژه متقاضيان غير ايراني دانشگاه ايلام 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها