راهنمای استفاده از فرصت تحقیقاتی دانشجویان دکتری‎

روند پیگیری استفاده از فرصت مطالعاتی:

دانشجو ضمن مطالعه آیین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی و روشن شدن وضعیت خود و داشتن شرایط لازم، مراحل ذیل را طی خواهد نمود:

 1. اخذ پذیرش از دانشگاه مقصد
 2. اخذ گذرنامه (برای دانشجویانی که می خواهند فرصت مطالعاتی را در خارج بگذرانند)
 3. گواهی تایید پروپوزال از تحصیلات تکمیلی دانشکده
 4. گواهی موفقیت در آزمون جامع
 5. گواهی آزمون زبان
 6. درخواست دانشجو به مدیر گروه و کسب موافقت گروه
 7. تایید موافقت گروه توسط معاون آموزشی دانشکده
 8. ارسال مدارک از دانشکده به تحصیلات تکمیلی دانشگاه
 9. تهیه گزارش وضعیت تحصیلی
 10. تعهد محضری ( مراجعه به دفتر حقوقی دانشگاه)
 11. تکمیل کاربرگ اطلاعات دانشجو
 12. تکمیل کاربرگ مشخصات دانشجو بر اساس اطلاعات گذرنامه
 13. جمع بندی و ارسال مدارک به همراه یک معرفی نامه به نماینده دانشگاه در وزارت

 

دریافت فرم ها

 
 
 بازديد صفحه جاری:  
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۲۵