اعضائ جدید هیأت ممیزه دانشگاه

اعضاء محترم در دور دوم هیأت ممیزه دانشگاه ایلام

ردیف

نام ونام خانوادگی

مرتبه علمی

رشته

سمت

دانشگاه محل خدمت

تصویر

1

دکتر محمد علی اکبری

استاد

آموزش زبان انگلیسی

رئیس هیات ممیزه

ایلام

2

دکتر محمد علی زلفی گل

استاد

شیمی آلی

عضو حقیقی هیأت ممیزه

بوعلی سینا همدان

 

3

دکترغلامحسین کریمی دوستان

استاد

زبان شناسی

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه تهران

 

4

دکتر شاهین حیدری

استاد

معماری

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه تهران

 

5

دکتر رضا اکبری

استاد

فلسفه

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه امام صادق(ع)

 

6

دکتر علی اصغر ساکی

استاد

تولیدات دامی

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه همدان

 

7

دکتر حاجی کریمی

دانشیار

زمین شناسی

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه ایلام

8

دکتر شهریار عباسی

استاد

شیمی تجزیه

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه ایلام

9

دکتر یارمحمد قاسمی

دانشیار

جامعه شناسی

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه ایلام

10

دکتر طاهر علی محمدی

دانشیار

فقه و مبانی حقوق اسلامی

عضو حقیقی هیأت ممیزه

دانشگاه ایلام

11

دکتر محمد رضا شیرخانی

استادیار

ادبیات عرب

معاون فرهنگی و دبیر کمیسیون فرهنگی

دانشگاه ایلام

12

دکتر حسین مهدی زاده

استادیار

ترویج

معاون پژوهشی و عضو حقوقی

دانشگاه ایلام

13

دکتر علی دانشفر

استاد

شیمی تجزیه

معاون آموزشی و دبیر هیأت ممیزه

دانشگاه ایلام

 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۸۲۷
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۹۳