رشته ها و مقاطع

 

ردیف

عنوان رشته

مقطع

دانشکده

۱

زبان و ادبیات عرب

کارشناسی ارشد

ادبیات و علوم انسانی

۲

الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث

کارشناسی ارشد

الهیات و معارف اسلامی

۳

مدیریت بازرگانی

کارشناسی ارشد

ادبیات و علوم انسانی

۴

شیمی معدنی

کارشناسی ارشد

علوم پایه

۵

شیمی تجزیه

کارشناسی ارشد

علوم پایه

۶

ریاضی محض

کارشناسی ارشد

علوم پایه

۷

مهندسی کشاورزی-اصلاح نباتات

کارشناسی ارشد

کشاورزی

۸

مهندسی کشاورزی-علوم دامی

کارشناسی ارشد

کشاورزی

۹

مهندسی کشاورزی-مکانیک ماشین‌های کشاورزی

کارشناسی ارشد

کشاورزی

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۸۲۰
 تعداد بازديد امروز :  ۱۳۴۹