آیین نامه های وزارت علوم

   PDF

Word

عنوان

دانلود

-

آیین نامه فرصت مطالعاتی دانشجویان دوره دکتری

دانلود

-

آيين نامه آزمون دوره دكتري نيمه متمركز

دانلود

-

آيين‌نامه اجرايي کميسيون بررسي موارد خاص

دانلود

-

آيين‌نامه انتقال دانشجويان ايراني از خارج به داخل

دانلود

-

آيين‌نامه دوره دکترا 88 به بعد

دانلود

-

آيين‌نامه دوره دکترا 88 و ماقبل

دانلود

-

آيين‌نامه دوره كارشناسي ارشد ناپيوسته

دانلود

-

شیوه نامه مصاحبه وارزیابی داوطلبان ورود به دوره دکتری

دانلود

-

لزوم تدريس به زبان فارسي در کليه دانشگاه ها

دانلود

-

موادي از قانون نظام وظيفه عمومي

 
 
 بازديد صفحه جاری:  
 تعداد بازديد امروز :  ۷۶۴