نشست مشورتي معاون آموزشي با روساي دانشگاها درخصوص برگزاري آزمون دكتري
 

نشست مشورتي معاون آموزشي با روساي دانشگاها درخصوص برگزاري آزمون دكتري

روساي دانشگاههاي دولتي در يك نشست مشورتي حمايت قاطع خود را از برگزاري آزمون دكتري غيرمتمركز براي پذيرش دانشجو در سال تحصيلي 96-95 اعلام كردند. در اين نشست كه نزديك به 80 نفر از روساي دانشگاههاي تهران و مراكز استانها به همراه معاونين آموزشي خود شركت نمودند،ابعاد مختلف شيوه نامه اجرايي پذيرش دانشجوي  دكتري سال 95 را مورد بحث قرار دادند. 

لازم به ذكر است اين نشست روز شنبه 3/5/94 در محل وزارت علوم، تحقيقات و فناوري  به رياست آقاي دكتر شريعتي نياسر، معاون محترم آموزشي وزارت علوم تشكيل گرديد.


نشست مشورتي معاون آموزشي با روساي دانشگاها درخصوص برگزاري آزمون دكتري
ارسال خبر به پست الكترونيك  

تاريخ:  ۴ دی ۱۳۹۴  ساعت: 10:00:56عصر 

 
 
 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۴۸۱
 تعداد بازديد امروز :  ۶۹۰