En Ar

اطلاعیه ارزیابی اینترنتی کیفیت تدریس اساتید دانشگاه ایلام

ورود به سامانه ارزیابی

کلیه دانشجویان می بایست نسبت به تکمیل فرم ارزیابی اینترنتی کیفیت تدریس اقدام نمایند.

کلیه دانشجویان بایستی پس از پایان مهلت ارزیابی نسبت به چاپ کارت ورود به جلسه خود از سیستم آموزشی سما اقدام نمایند.

به همراه داشتن کارت ورود به جلسه جهت شرکت در امتحانات پایان نیمسال الزامی است.
    
کلیه دانشجویان پس از چاپ کارت ورود به جلسه می بایست نسبت به تایید کارت مذکورتوسط ادارات آموزش دانشکده ها اقدام نمایند.

تایید کارت ورود به جلسه منوط به انجام ارزیابی است . مدیریت نظارت و ارزیابی پس از پایان مهلت انجام ارزیابی نسبت به ارسال لیست دانشجویانی که ارزیابی نکرده اند ، به ادارات آموزش دانشکده ها اقدام خواهد نمود.

دانشجویانی که دروس معارف اسلامی را اخذ نموده اند می بایست علاوه بر فرم ارزیابی اینترنتی عمومی ، الزاما فرم ارزیابی اینترنتی کیفیت تدریس ویژه اساتید گروه معارف اسلامی را نیز تکمیل نمایند.

نظرات دانشجویان به صورت کاملا محرمانه محفوظ خواهد بود. شماره دانشجویی و شماره شناسنامه صرفا جهت ورود به سامانه ارزیابی می باشد و باعث شناسایی دانشجو نخواهد شد.

دانشجویان علاوه بر پاسخگویی به سوالات ارزیابی اینترنتی می توانند در قسمت پایین همان فرم نسبت به درج نظرات تکمیلی خود اقدام نمایند.

نظرات دانشجویان در تبدیل وضعیت استخدامی ، ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی و هم چنین ادامه همکاری مدرسین مدعو موثر می باشد.

نظرات دانشجویان در جهت ارتقای کیفیت آموزش دانشگاه موثر خواهد بود.

 ارزیابی اینترنتی از تاریخ 25 اردیبهشت  لغایت 5 خرداد 1395 می باشد .
    
جهت انجام ارزیابی به سایت اینترنتی ذیل مراجعه نمایید:

با آرزوی موفقیت

مدیریت  نظارت و ارزیابی دانشگاه


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها