En Ar

مشاورین دانشگاه

دکتر رضا رضا زاده(مشاور رئیس و رییس حوزه ریاست)

 • مرتبه علمی: 
 • مدرک تحصیلی: 
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:

 


دکتر مینا پیرزادنیا (مشاور رئیس در حوزه بانوان)

 • مرتبه علمی: 
 • مدرک تحصیلی: 
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:

 


دکتر ابراهیم ولدی (مشاور رئیس در امور عمران بهسازی و نوسازی دانشگاه)

 • مرتبه علمی: 
 • مدرک تحصیلی: 
 • تلفن:
 • پست الکترونیک:

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها