شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

استعدادهای درخشان

نام ونام خانوادگی: دکتر جواد میرزایی                                                                                                                  

رشته: علوم جنگل

مرتبه علمی :استادیار

دانشکده: کشاورزی

آدرس: ایلام -بلوار پژوهش- بانگنجاب- دانشگاه ایلام- سازمان مرکزی- مدیریت دفتر استعدادهای درخشان

تلفن: