En Ar

مناقصه سلف سرویس دانشگاه در نیمه دوم سال 94 + اصلاحیه جدید

 

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای  دانشگاه ایلام»

 دانشگاه ایـلام در نظر دارد انجام امور مربوط به تهیه، طبخ، تأمین و خرید مواد اولیه لازم برای پخت غذای دانشجویی به طور مجزا «سلف سرویس برادران» و «سلف سرویس خواهران» را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید، لذا از شرکتهای واجد شرایط دعوت می­ گردد جهت تحویل اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز به سایت دانشگاه  ایلام به آدرس: www. ilam.ac.ar مراجعه نمایند.

- آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی کشور و کلیه شرایط عمومی پیمان که مغایر با آیین نامه موصوف نباشد بر این مناقصه حاکم است.

- مهلت ارائه اسناد تحویلی پایان وقت اداری روز سه شنبه 1394/05/27 می باشد. (تمدید گردید - اطلاعات بیشتر در ذیل همین صفحه)

- دانشگاه در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.


 

اصلاحات:

  به استناد بند 2 ماده 11 آیین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها  و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری تغییرات و اصلاحاتی در مناقصه عمومی سلف سرویس های دانشگاه به شرح زیر اعلام می گردد.

1- میزان اجاره سلف سرویس خواهران مبلغ 120.000.000 ریال یکصد و بیست میلیون ریال تعیین گردید.

2-   میزان اجاره سلف سرویس برادران مبلغ 120.000.000 ریال یکصد و بیست میلیون ریال تعیین گردید.

3-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای سلف سرویس خواهران 1.382.700.000 ریال تعیین گردید.

4-  مبلغ تضمین شرکت در مناقصه برای سلف سرویس برادران 1.184.750.000 ریال تعیین گردید.

5-  مناقصه از تاریخ 28 مرداد 1394 لغایت 3 شهریور 1394 به مدت یک هفته تمدید گردید.

6-  لوازم و تجهیزات مورد نیاز سلف سرویس به عهده کارفرما می باشد.

7- تعداد پرس مورد نیاز برابر فرمهای 51 و50 جدول پیشنهاد قیمت برای انواع غذا و صبحانه به شرح جدول پیوست تغییر یافت.

8-  سایر موارد مندرج درآگهی مناقصه سلف سرویس های دانشگاه به قوت خود باقی است.

 

دریافت فایل مربوط به سلف سرویس برادران

دریافت فایل مربوط به سلف سرویس خواهران

جدید:

جدول پیشنهاد قیمت برای انواع غذا و صبحانه - سلف برادران

جدول پیشنهاد قیمت برای انواع غذا و صبحانه - سلف خواهران

 

 

 


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها