En Ar

آگهی مزایده عمومی - 3 دستگاه خودرو

«آگهی مزایده عمومی»

دانشگاه ایـلام در نظر دارد تعداد 3 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز خود را به شرح ذیل از طریق مزایده عمومی به فروش برساند. لذا از کلیه افراد حقیقی و حقوقی دعوت بعمل می آید از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز جهت بازدید و دریافت اسناد مزایده (1- برگ شرایط شرکت در مزایده 2- فرم تعهد خرید مزایده خودرو) به اداره اموال دانشگاه ایلام واقع در بلوار پژوهش- ساختمان مرکزی- طبقه دوم مراجعه نمایند.

 

1- پژو 405 مدل 80 یک دستگاه.

2- وانت دوکابین مدل 82 یک دستگاه.

3- سواری استیشن کاروان مدل 85 یک دستگاه.

   

                               

                         روابط عمومی دانشگاه ایلام


شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها