شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

موفقیت دانشجویان انجمن های علمی دانشگاه ایلام درشورای مرکزی اتحادیه ها

دکتر"محمدرضا شیرخانی" معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام، در گفتگو با خبرنگار روابط عمومی از راهیابی دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه به شورای مرکزی اتحادیه ها خبرداد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،دکتر شیرخانی گفت:  "انجمن های علمی دانشجویی" به عنوان  تجربه های موفق در دانشگاه ها، و نهادی مؤثر و پویا در فضای علمی کشور به رسمیت شناخته شده اند.

وی اظهار داشت: تشکیل اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی در زمینه های مختلف توسط وزارت علوم، در راستای ارتقای سطح فعالیت انجمن های علمی دانشجویی صورت گرفته است.

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ایلام، با بیان اینکه 43 انجمن علمی در دانشگاه ایلام تشکیل شده است،  اعلام کرد: از بین  انجمن های علمی دانشگاه ایلام تعدادی از دبیران انجمن ها که در مجامع عمومی اتحادیه ها شرکت داشتند موفق شدند به شورای مرکزی اتحادیه ها راه یابند 

اسامی اعضای شورای مرکزی و بازرسان اتحادیه های انجمن های علمی دانشجویی در سال 1396

  1. خانم  زینب کریمی، عضو انجمن علمی علوم اجتماعی (عضو شورای مرکزی اتحادیه جامعه شناسی)
  2. خانم زهرا صالحی ایذه، عضو انجمن علمی ادبیات عرب (عضو شورای مرکزی اتحادیه زبان وادبیات عرب)
  3. آقای پژمان لطفی، عضو انجمن علمی اقتصاد کشاورزی و ترویج (بازرس اصلی  اتحادیه اقتصادکشاورزی وترویج)
  4. آقای جواد سلیمان زاده، عضو انجمن مهندسی مکانیک بیوسیستم (بازرس علی البدل اتحادیه مکانیک بیوسیستم ومکانیزاسیون)
  5. آقای علی ذوالفقاری، عضو انجمن گیاهان دارویی (بازرس علی البدل اتحادیه گیاهان دارویی)
موفقيت دانشجويان انجمن هاي علمي دانشگاه ايلام درشوراي مرکزي اتحاديه ها