شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

برگزیده شدن رساله ی دکتری پژوهشگر ایلامی در ششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایران پیشرفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،آقای دکترقاسمی مدیرگروه جامعه شناسی این دانشگاه با اعلام این خبر افزود: رساله آقای دکترعزیزکلانتری،استادمدعو گروه علوم اجتماعی دانشگاه ایلام با عنوان" مطالعه ی جامعه شناختی  نقش مذهب درتوسعه بومی مستقل در ایران بعد از انقلاب؛با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی( ره) دربین900 رساله ی ارزیابی شده از سوی مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان رساله ی برتر انتخاب گردید .

دراین مراسم که درروزهای11و12اردیبهشت96 در محل کتابخانه ی ملی جمهوری اسلامی ایران برگزار شدازصاحبان رساله های برتردرششمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که با حضور بیش از پانصد اندیشمند و پژوهشگر برتر کشوربا «عنوان تعمیق وتکمیل الگوی  پایه پیشرفت» تقدیربه عمل آمد.

 لازم به یادآوری است که از این رساله تا کنون سه مقاله ی علمی- پژوهشی باعناوین ذیل چاپ ومنتشرشده است:

1.  نگاهی جامعه شناختی به آموزه های فقهی امام خمینی ( ره) در باره مصلحت عمومی وتاثیرآن برروحیه پیشرفت در ایران امروز

2.  مطالعه ی جامعه شناختی نقش مذهب در توسعه ی بومی مستقل ، در ایران بعد از انقلاب با تأکید بر آموزه های فقه سیاسی امام خمینی(ره )

 3. گونه های متفاوت توسعه و ریشه های مذهبی آن در منطقه خاورمیانه؛ با تأکید بر«توسعه بومی مستقل »در ایران بعد از انقلاب

برگزيده شدن  رساله ي دکتري  پژوهشگر ايلامي در ششمين کنفرانس الگوي اسلامي ايران پيشرفت  برگزيده شدن  رساله ي دکتري  پژوهشگر ايلامي در ششمين کنفرانس الگوي اسلامي ايران پيشرفت  برگزيده شدن  رساله ي دکتري  پژوهشگر ايلامي در ششمين کنفرانس الگوي اسلامي ايران پيشرفت