En Ar

انتصابات جدید در دانشگاه

با حکم رئیس دانشگاه، سرپرستان  امور پژوهشی و فناوری دانشگاه، مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و دانشکده کشاورزی منصوب گردیدند.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه، انتصاباتی به شرح ذیل انجام رفت:

 آقای دکتر مسعود بازگیر، به سمت سرپرست امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای دکتر مهدی صیدی، به سمت سرپرست مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه

آقای دکتر محمود رستمی نیا، به سمت سرپرست دانشکده کشاورزی

روابط عمومی دانشگاه، برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد.

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها