شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

انتصابات جدید در دانشگاه

با حکم رئیس دانشگاه، سرپرستان  امور پژوهشی و فناوری دانشگاه، مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه و دانشکده کشاورزی منصوب گردیدند.

    به گزارش روابط عمومی دانشگاه، طی احکام جداگانه ای از سوی دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه، انتصاباتی به شرح ذیل انجام رفت:

 آقای دکتر مسعود بازگیر، به سمت سرپرست امور پژوهشی و فناوری دانشگاه

آقای دکتر مهدی صیدی، به سمت سرپرست مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه

آقای دکتر محمود رستمی نیا، به سمت سرپرست دانشکده کشاورزی

روابط عمومی دانشگاه، برای این عزیزان آرزوی موفقیت دارد.

 

انتصابات جديد در دانشگاه