شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

لغوامتحانات ظهرپنجشنبه

امتحانات ظهرروزپنجشنبه لغوگردید.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ،برابر اطلاعیه معاونت آموزشی دانشگاه ،کلیه امتحانات بعدازظهر امروزپنجشنبه مورخ 1396/10/21به دلیل احتمال پس لرزه لغو وتاریخ برگزاری آنها متاقبا ازطریق معاونت آموزشی دانشگاه ایلام اعلام می گردد.

لغوامتحانات ظهرپنجشنبه