شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها

برگزاری کارگاه درآمدی بر ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه های آموزشی

برگزاري کارگاه درآمدي بر ارزيابي دروني و تدوين برنامه هاي بهبود کيفيت گروه هاي آموزشي