En Ar
 
 

اقبال احسان زاده

 

  دکتر اقبال احسان زاده  (Water Resources  - Hydrology )

    

مشخصات فردی

سوابق آموزشی سوابق پژوهشی برنامه هفتگی سایر اطلاعات نمایش كامل CV  
 
 

 مشخصات فردی

 نام و نام خانوادگی:  اقبال احسان زاده
 پست الکترونیک:
 رشته تحصیلی:  Water Resources
 تخصص:  Hydrology
 لیسانس:  Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
 فوق لیسانس:  Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran
 دکتری:  Ottawa University, Ottawa, Canada
 

 

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها