نقشه سايت         اخبار صفحه نخست  
 
 
   
تجليل از ورزشکاران مقام آور دانشگاه ايلام( ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ )
مراسم تقدير از ورزشکاران دانشگاه با حضور دکتر پورکياني مدير کل محترم تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، دکتر علي اکبري رياست دانشگاه، آقاي حيدري زاد رئيس سازمان تربيت بدني و جوانان استان ...

مراسم تجليل از مقام آوران المپياد کشوري، منطقه،نوزدهمين جشنواره ورزشي درون دانشگاهي و ورزش هاي همگاني با حضور جناب آقاي دکتر پورکياني مديرکل محترم تربيت بدني وزارت علوم، تحقيقات و فناوري( ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۶ )
مراسم تجليل از ورشکاران مقام آور ...

نتايج مسابقات هفته خوابگاه ها در بخش دختران بهار96( ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ )
نتيجنتايج مسابقات هفته خوابگاه ها در بخش دختران بهار96 ...

نتايج بيستمين جشنواره ورزش هاي همگاني در بخش دختران بهار96( ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۶ )
نتايج بيستمين جشنواره ورزش هاي همگاني در بخش دختران بهار96 ...

برگزاري بيستمين جشنواره ورزش هاي همگاني در دوبخش دختران و پسران بهار96( ۹ ارديبهشت ۱۳۹۶ )
برگزاري بيستمين جشنواره ورزش هاي همگاني ...

 

نمایش همه
 
 
 
 
 

دانشگاه ايلام - اداره تربيت بدني
 بازديد صفحه جاری:   ۱۷۷۷۲