En Ar

اعضا هیات علمی شیمی

1-دکتر محمود روشنی -گرایش شیمی تجزیه

2-دکتر شهریار عباسی- گرایش شیمی تجزیه

3-دکتر علی دانشفر- گرایش شیمی تجزیه

4- رضا تبارکی - گرایش شیمی تجزیه

5-دکتر لطفی شیری - گرایش شیمی آلی

6- دکتر محمد سلیمان بیگی - گرایش شیمی آلی

7-دکتر آرش قربانی- گرایش شیمی آلی

8-خانم دکتر مریم حجامی -گرایش شیمی آلی

9-دکتر رضا صحرایی -گرایش شیمی فیزیک

10- خانم دکتر شکوفه مساحی-گرایش شیمی فیزیک

11-خانم دکتر انسیه قاسمیان -گرایش شیمی فیزیک

12-دکتر محسن نیکورزم- گرایش شیمی معدنی

13-دکتر علی نقی پور-گرایش شیمی معدنی

14-خانم دکتر زهرا ساعدی -گرایش شیمی معدنی

شما از نسخه قدیمی مرورگر خود استفاده می کنید و قادر به مشاهده صحیح این سایت نخواهید بود.
لطفاً مرورگر خود را به روز نمایید
دانلود آخرین نسخه مرورگرها