دانشگاه ايلام       نقشه سايت اخبار صفحه نخست  
 
 
 
 فرم‌‌ها و آيين نامه ها
 
 
 

Word

Pdf

 ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  فهرست نشریات نامعتبر یا blacklist آذر95

Acrobat reader


 ۱۰ اسفند ۱۳۹۵

  فهرست نشریات نامعتبر یا blacklist شهریور 94

Acrobat reader


 ۲۳ بهمن ۱۳۹۵

  پرسشنامه طرح های پژوهشی

Ms Word

Acrobat reader


 ۲۰ بهمن ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر دی ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۲۷ دی ۱۳۹۵

  مصوبات جدید شورای پژوهشی دانشگاه

Acrobat reader


 ۲۷ دی ۱۳۹۵

  مصوبات جدید شورای پژوهشی دانشگاه

Acrobat reader


 ۲۴ آذر ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر ISC وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(1394)

Acrobat reader


 ۲۴ آذر ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر آبان ماه ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۲ آبان ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر مردادماه ماه 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۲ آبان ۱۳۹۵

  آیین نامه گرنت سال 1394

Acrobat reader


 ۲۰ شهريور ۱۳۹۵

  MIF,AIF JOURNAL 2015

Ms Word


 ۲۰ شهريور ۱۳۹۵

  آیین نامه ارتقاء اعضای هیأت علمی قابل اجرا از 1395/07/01

Acrobat reader


 ۱۰ شهريور ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر تیر 1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۷ شهريور ۱۳۹۵

  فرم گزارش اقساط پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

Ms Word


 ۱۳ تير ۱۳۹۵

  فهرست نشریات معتبر اسفند ماه 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Ms Word


 ۱۳ تير ۱۳۹۵

  فهرست نشریات JCR2015

Ms Word


 ۱۲ تير ۱۳۹۵

  فرم تعهد محضری اعضای هیات علمی متقاضی فرصت مطالعاتی

Ms Word


 ۱۱ خرداد ۱۳۹۵

  تعریف مقاله مستقل

Acrobat reader


 ۱۱ اسفند ۱۳۹۴

  فهرست نشریات معتبر دی ماه 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 ۱۳ بهمن ۱۳۹۴

  فهرست نشریات معتبر آبان ماه 1394 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

Acrobat reader


 

 
 

 

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۷۶۵۹
 تعداد بازديد امروز :  ۵۲۰
 
 
 
 

معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه ايلام