تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي97-96 (۱۶ دی ۱۳۹۶)
نمايش تقويم آموزشي نيمسال دوم سال تحصيلي97-96(pdf) ...

اطلاعيه حذف پزشکي (۱۳ دی ۱۳۹۶)
مشاهده و دريافت اطلاعيه (PDF) ...

اطلاعيه شيوه برگزاري امتحانات نيمسال اول 97-96 (۱۳ دی ۱۳۹۶)
مشاهده و دريافت اطلاعيه(PDF) ...

برنامه زمانبندي و محل برگزاري آزمون دروس عمومي در نيمسال دوم96-97 (۱۳ دی ۱۳۹۶)
مشاهده و دريافت برنامه(PDF) ...

آيين نامه اجرايي حذف پزشکي دروس امتحانات پايان ترم (۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۶)
به اطلاع دانشجويان عزيز تمامي مقاطع تحصيلي مي رساند بر اساس مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه حذف پزشکي درو ...

برنامه زمانبندي و محل برگزاري آزمون دروس عمومي در نيمسال دوم95-96 (۱۶ خرداد ۱۳۹۵)
http://www.ilam.ac.ir/file_bank/1396/1396310-امتحانات عمومي952-21.pdf ...

نمایش همه

 
 
 بازديد صفحه جاری:   ۱۱۶۸۹
 تعداد بازديد امروز :  ۵۳۰