آخرين خبرها:
راه اندازي دستگاه کروماتوگرافي گازي GC( ۲۷ اسفند ۱۳۹۵ )

دستگاه کروماتوگرافي گازي GC در اسفندماه 1395 در آزمايشگاه مرکزي راه اندازي شد. ...


برگزاري دوره آموزشي آشنايي با مباني و الزامات استاندارد 17025( ۲۳ آبان ۱۳۹۵ )

در راستاي تأکيدات معاونت محترم پژوهشي و فناوري دانشگاه مبني بر اخذ مجوز استاندارد 2005:17025 ISO/IEC و پيگيري هاي آزمايشگاه مرکزي، يک دوره کارگاه آموزشي استاندارد 17025 در تاريخ 1395/08/17 در ...


راه اندازي دستگاه CHNSO در آزمايشگاه مرکزي( ۱۹ آبان ۱۳۹۵ )

در تاريخ 95/07/12 دستگاه


راه اندازي دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي( ۱۹ آبان ۱۳۹۵ )

 در تاريخ 95/07/12 دستگاه UV Vis مدل Cary100 در آزمايشگاه مرکزي راه اندازي و آماده ارائه خدمات مي باشد.


بهره برداري و افتتاح رسمي آزمايشگاه مرکزي دانشگاه( ۳۱ شهريور ۱۳۹۵ )

دکتر رضا رضازاده، مشاور رئيس و مدير حوزه رياست دانشگاه از سفر دکتر محمد فرهادي، وزير محترم علوم تحقيقات و فناوري در روز شنبه 3 مهرماه سال جاري خبر داد.

دکتر رضازاده بر ...


انتصاب سرپرست آزمايشگاه مرکزي دانشگاه( ۱۶ خرداد ۱۳۹۴ )

طي حکمي از سوي جناب آقاي دکتر علي اکبري رييس دانشگاه، آقاي دکتر  کامران طاهرپور عضو هيات علمي دانشکده کشاورزي به عنوان سرپرست آزمايشگاه مرکزي دانشگاه منصوب گرديد.


آگهي مناقصه اجراي سکوبندي آزمايشگاه مرکزي دانشگاه ايلام( ۹ آذر ۱۳۹۵ )

دانشگاه ايلام در نظر دارد،  سکوبندي و خريد تجهيزات آزمايشگاه مرکزي خود را از طريق مناقصه محدود  و پس از ارزيابي شرکت کنندگان، به پيمانکار واجد شرائط واگذار نماي ...